เกี่ยวกับโครงการ

 
 
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา 

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) มีระยะทางรวมประมาณ 196 กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอนนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ส่วนเหนือ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา และจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยมีงานระบบและองค์กระกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง จำนวน 9 แห่ง ศูนย์ควบคุมกลาง ศูนย์ควบคุมด่าน ด่านชั่งน้ำหนัก ศูนย์ดำเนินงานและบำรุงรักษา หน่วยตรวจการและกู้ภัย ศูนย์บริการทางหลวง สถานที่บริการทางหลวง กองกำกับและสถานีตำรวจทางหลวง จุดพักรถ งานโยธา และสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

 โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการสําคัญตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 อนุมัติให้กระทรวงคมนาคมดำเนินงานโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน - นครราชสีมา ในส่วนของการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M) ในรูปแบบ PPP Gross Cost ซึ่งเอกชนเป็นผู้ออกแบบและลงทุนค่าก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556  ได้พิจารณาให้กลุ่มกิจการร่วมค้า BGSR เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในการดำเนินโครงการ

โดยกรมทางหลวงได้ว่าจ้างบริษัท เอ็มเอเอ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด และบริษัท เอพซิลอน จำกัด  เป็นที่ปรึกษาในการบริหารโครงการและดำเนินการกำกับออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้โครงการดำเนินงานไปอย่างสมบูรณ์ทางด้านวิศวกรรม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะช่วยเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมขนส่ง สร้างความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทางสู่ภูมิภาคต่าง ๆ เสริมประสิทธิภาพการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย

 

แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

·      ระยะที่ 1 งานออกแบบและก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางพร้อมติดตั้งงานระบบ และองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (11 ม.ค.65 - 10 ม.ค.68)

·      ระยะที่ 2 งานดำเนินงานบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและบำรุงรักษาถนนและงานระบบทั้งหมด ระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่เปิดให้ประชาชนใช้บริการ

 ·      เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งทางถนนของประเทศไทยให้มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานระดับสากล

·      เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ และเป็นเส้นทางเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ ไปยังภาคอีสาน และกลุ่มประเทศอินโดจีน

·      เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคของประเทศโดยรวม

·      เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทางสู่ภูมิภาคต่าง ๆ

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้